7 kwietnia odbyły się XV Targi Edukacji i Pracy pod patronatem Burmistrza Miasta Gorlice. Zorganizowało je Młodzieżowe Centrum Kariery przy pomocy Ośrodka Szkolenia Zawodowego i Hufca Pracy z Gorlic.

 

W Gorlickim Centrum Kultury uczestników targów przywitał Jerzy Nalepka, Zastępca Starosty Powiatu Gorlickiego, a następnie opowiedział o specyfice rynku pracy w powiecie. Sekretarz Miasta, Daniel Janeczek, nawiązał do problemu bezrobocia i metod jego zwalczania. Głos zabrała również Agata Fołta, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, która podziękowała za uczestnictwo w targach i za pomoc w ich organizacji.

 

W sali lustrzanej przygotowano stoiska dla wystawców wraz ze szczegółami poszczególnych ofert pracy. Najwięcej ofert zatrudnienia było dla spawaczy, pracowników produkcyjnych, doradców finansowych, handlowców, robotników polowych, magazynierów, pakowaczy, opiekunów osób starszych, szlifierzy i monterów konstrukcji stalowych. Praca czekała na zainteresowanych zarówno w powiecie, jak i za granicą, gdzie kierowały głównie agencje pośrednictwa pracy. Oferty kierowano głównie do pracowników fizycznych niewykwalifikowanych, co potwierdza trendy panujące na lokalnym rynku pracy.

 

Ofertę edukacyjną prezentowała m.in.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Nowego Sącza, Zaoczna Szkoła Policealna Cosinus z Nowego Sącza, Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego z Gorlic i Centrum Kształcenia TORUS z Gorlic. Na targach nie zabrakło także lokalnych mediów.

 

Na targi przybyli licznie poszukujący zatrudnienia i uczniowie klas maturalnych oraz szkół zawodowych. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział około 400 osób.