18 kwietnia w Staniątkach w miejscu punktu poboru opłat na autostradzie A4 (trasa Kraków – Tarnów) rozpocznie się przebudowa kilometrowego odcinka jezdni. Planowane zakończenie remontu ma nastąpić w połowie czerwca 2017 r.

W czasie przebudowy ruch na autostradzie A4 w kierunku Tarnowa oraz w kierunku Krakowa będzie odbywał się dwoma pasami, prowadzącymi przez obecny punkt poboru opłat. Pasy przeznaczone obecnie dla kierowców zostaną wyłączone z ruchu. Po przebudowie punkt poboru opłat zostanie zlikwidowany.

Prace modernizacyjne na autostradzie A4 obejmą wymianę nawierzchni, likwidację odwodnienia, a także dostosowanie spadków autostrady do dopuszczalnych prędkości jazdy. Plac po punkcie poboru opłat zostanie przeznaczony do celów zarządzania autostradą oraz na potrzeby ratownictwa medycznego. Po przebudowie ruch na trasie ma odbywać się szybciej i płynniej, a bezpieczeństwo kierowców ma być zwiększone.

Koszt modernizacji wykonywanej przez konsorcjum Berger Bau wynosi prawie 9 mln złotych.