Od 27 kwietnia do 26 maja młodzi rolnicy mogą składać wnioski o dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Do Oddziału Regionalnego ARiMR mogą zgłaszać się osoby, które mają mniej niż 40 lat i poosiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że osoby bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych również mogą uzyskać dotację, jednak mają obowiązek ukończenia szkolenia w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. Rolnicy ubiegający się o wsparcie muszą posiadać co najmniej 1 ha ziemi rolnej i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż na 1,5 roku przed złożeniem wniosku w ARiMR.

 

Osoby, których wnioski otrzymają największą liczbę punktów, uzyskają pieniądze w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 80 tysięcy złotych zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta wskazanych warunków, a 20 tysięcy złotych – po zakończeniu realizacji biznesplanu.

 

Przepisy mówią, że rolnik otrzymujący dotację jest zobowiązany do przeznaczenia całej kwoty na inwestycje w działalność rolniczą lub przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży. Minimum 70 procent wypłaconej kwoty musi być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.