Ponad 416 tysięcy złotych otrzymała gmina Wojnicz, by realizować projekt podnoszenia kompetencji uczniowskich. Projekt ma wpłynąć na poprawę szans uczniów na rynku pracy oraz podnieść kwalifikacje kadry pedagogicznej. Dofinansowanie pokryje aż 95 procent wartości przedsięwzięcia, którego koszt został określony na 438 750 zł.

 

Pieniądze zostaną przeznaczone dla trzech grup. Otrzymają je uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Wojniczu, Publicznego Gimnazjum w Wojniczu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajdującego się w Wielkiej Wsi, a także kadra pedagogiczna z wszystkich placówek oraz uczniowie uzdolnieni na rozwój umiejętności porozumiewania się w językach obcych.

 

Projekt zakłada stworzenie międzyszkolnej pracowni informatycznej. Ma się ona znajdować w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Ponadto ma tam powstać pracownia przyrodniczo-matematyczna z nowoczesnymi sprzętami i narzędziami edukacyjnymi. Z pracowni będą korzystać wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie.

 

Dofinansowanie, które otrzyma gmina Wojnicz, pochodzi z Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Małopolskiego.